A műsorban Kányádi Sándor „Erdélyi jiddis népdalok” c. műfordításkötetének azon darabjai hangzanak el, melyek eredeti dallamait a kötet függelékében megjelent kottákból ismerjük.

A címet kisbetűvel írjuk az eredeti jiddis szövegek leírt változatára emlékezve.

Nem tematikus ez az összeállítás, hiszen minden szerepel benne, ami népdalok témája lehet. Nagy sikerrel szerepeltek a XI Zsidó Nyári Fesztiválon a Rumbach Sebestyén utcai zsinagógában,a koncetr felvétele alapján új CD készült a volt egyszer volt egy kis zsidó c. összeállításból.

"Nincs tiszta etnikum talán sehol a világon, s kiváltképpen itt a mi tájainkon. De van valami, ami a zsidó arcot mégis megkülönbözteti a többitől, ez a zsidó tekintet, mely több évszázados riadalmat, rettegést örökít át még a keveredett zsidók szemébe is. A jiddis népköltészet sok hasonlóságot mutat azokéval, akikkel századokon át együtt éltek. Sajátossága ennek a népköltészetnek éppen a tekintete. A tragikusan fájdalmastól a csúfondároson át az érzelmesig, sőt az érzelgősig őriz magában valami közöset, egyénit, ha úgy tetszik zsidósat. Ez teszi, számomra legalábbis, külön értékké. És egyben közös értékké. Hozzátartozik e táj évszázadra visszamenő történelméhez, kultúrtörténetéhez. "

Kányádi Sándor- Developer

Koncert felnőtteknek.

Előadják: Gryllus Dániel, Gryllus Vilmos és Szalóki Ági