Tizenöt zsoltár

Sebestyén Márta, Gryllus Dániel és Gryllus Vilmos hangversenye

A Zsoltárok Könyve az Ószövetség 150 részből álló imádság- és énekgyűjteménye.  A zsoltárok énekelt költemények, hisz több zsoltárvers elején olvashatjuk a bibliában is, hogy melyik dallamra kellett énekelni. Ezeket a dallamokat sajnos nem őrizte meg kotta, hisz az ókorban még nem volt kottaírás.

A zsoltárok sok költőt ihlettek parafrázisok, vagy a zsoltárok szellemében írott költemények megírására. Ebbe a sorba illeszkedik ez a Tizenöt zsoltár koncert is. Sumonyi Zoltán írta a verseket, Gryllus Dániel a dallamokat, ezek között több népzenei motívum is felfedezhető.

A koncert CD változata 1997-ben jelent meg először.